Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia

Raudonų plytų, stačiakampio formos, istorizmo laikotarpio katalikų bažnyčia buvo pastatyta 1854 m. Varpinė buvo suprojektuota atskirai, tačiau liko nepastatyta. Bažnyčią puošia virš priekinio frontono išmūrytas ažūrinis dviejų aukštų bokštelis, dailios formos vitražiniai langai. Stogas buvo olandiškų čerpių, dabar perdengtas cinkuota skarda ir dažytas raudonais dažais. Priešais centrinį įėjimą, dešinėje pusėje ant aukšto pjedestalo pastatyta Šv. Mergelės statula. Presbiterijoje du vitražiniai langai, viename vaizduojamas Šv. Augustinas, kitame Šv. Elžbieta.
Bažnyčioje trys altoriai puošti skulptūromis – didysis Šv.Kryžiaus Išaukštinimo, o mažieji – vienas Šv. Jėzaus Širdies, o kitas Šv. Mergelės Marijos. Didžiajame altoriuje medinis Krucifiksas, šalia Nukryžiuotojo stovi Šv. Mergelė Marija, iš šonų Šv. Petro ir Šv. Pauliaus statulos (Skulptorius nežinomas).
Sakykla – medinė, gotikinio stiliaus su keturių evangelistų ir Dekalogo bareljefais.

Šv. Kryžiaus katalikų bažnyčia