Asociacijos

Lietuvos Šv. Jokūbo Kelio Asociacijos

Šv. Jokūbo kelio draugų ir Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos siekdamos stiprinti piligrimystės idėjas, kviečia vienytis krikščionis piligrimus.

Piligrimystės idėjos Lietuvoje gajos ir vis labiau stiprėja nuo pirmųjų nepriklausomos Lietuvos atsikūrimo metų. Tikėjimą stiprinančios kelionės po Lietuvos šventas vietas – Kryžių kalną, Šiluvą, Aušros vartus ir kitas – tapo neatsiejama tikinčiųjų gyvenimo dalimi. Vis labiau globalėjančiame pasaulyje atrandamos ir kitos kiekvienam krikščioniui svarbios sakralios vietos. Viena iš jų – Šv. Jokūbo kelias šiaurės Ispanijoje.

Camino de Santiago (Šv. Jokūbo kelias) prasideda Prancūzijoje, Saint Jean de pied port mieste ir tęsiasi per visą šiaurinę Ispanijos dalį iki Santiago de Compostela katedros, kur, tikima, yra palaidotas Apaštalas Jokūbas. Kelias žinomas nuo viduramžių, juo piligrimai keliauja apie 1000 metų. Camino de Santiago ilgis siekia beveik 800 kilometrų. Tai vienintelis piligrimų kelias, kuris yra įtrauktas į UNESCO kultūros paveldą. Nemažai tikinčiųjų iš Lietuvos yra ėję, arba norėtų eiti šiuo Keliu, ar kitaip prisidėti prie piligrimystės idėjų plėtros stiprinant tikėjimą.

Plėtodamos piligrimystės idėjas asociacijos siekia:
- vienyti krikščionis piligrimus ir norinčius jais tapti bei puoselėjančius Šv. Jokūbo piligrimystės idėjas;
- bendradarbiauti su Ispanijos ir kitų valstybių organizacijomis, puoselėjančiomis Šv. Jokūbo kelio ir apskritai piligrimystės idėjas;
- organizuoti ir padėti organizuoti piligrimines keliones Šv. Jokūbo keliais Lietuvoje ir užsienyje;
- organizuoti konferencijas, seminarus, stovyklas, kitus renginius, susijusius su piligrimystės idėjų plėtra;
- žymėti Lietuvoje Šv. Jokūbo kelio atšakas, rūpintis gamtinės ir kultūrinės aplinkos išsaugojimu;
- rinkti, sisteminti, analizuoti, kaupti medžiagą apie piligrimines keliones ir Šv. Jokūbo dvasinius pėdsakus Lietuvoje;
- organizuoti Šv. Jokūbo kelių mokslinius tyrimus, rūpintis šių kelių propagavimu;
- rengti projektus, parodas, įvairias piligrimystės programas, piligriminių kelių maršrutus;
- organizuoti labdaros ir kitus renginius, padėsiančius plėtoti Asociacijos veiklą;
- dalyvauti aktualių dorovinių problemų svarstymuose;
- steigti Šv. Jokūbo draugijas parapijose;
- leisti periodinius ir kitokius leidinius, bendradarbiauti su žiniasklaida;
- gaminti Šv. Jokūbo kelių žymėjimui ir piligrimų žygiams reikalingą atributiką;
- teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos steigimo iniciatorė - Kovo 11-osios Akto signatarė dr. Laima Andrikienė. Pageidaujančius jungtis į Šv. Jokūbo kelio savivaldybių ar į Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijas, kviečiame rašyti prašymą asociacijų prezidentams el. paštas info@saintjamesway.lt, jokuboasociacija@gmail.com

 

Vadovai:

Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacija:

Prezidentas Algirdas Vrubliauskas

Valdybos pirmininkas Rytis Mykolas Račkauskas

Tel.+370-614-02533

Rekvizitai:

Žvejų g. 14, LT-46261 Kaunas, Lietuva
El. paštas info@svjokubokelias.eu
Įm. kodas 304272285

 

Šv. Jokūbo kelio draugų asociacija:

Prezidentė  Rima Blikertienė

Tel. +37061518056

Valdybos pirmininkas Valdas Kilpys

jokuboasociacija@gmail.com

Višinskio g. 11, Kaunas 44147, Lietuva,

Įm. kodas 303222596