Paminklinis akmuo Užnemunės ūkininkų streiko dalyviams

1929-1933 m. kilusi pasaulinė ekonominė krizė pablogino ūkio sąlygas, krito ir gyvenimo sąlygų kokybė, suvaržytos laisvės paskatino žmones įvairiais būdais protestuoti. Lietuvoje minėtu laikotarpiu kilo voldemarininkų pučas, vyko darbininkų streikai, o 1935 m. sujudo ir ūkininkai. Pagrindinė ir svarbiausia ūkininkų streiko priežastis buvo 1929 m. ekonominės krizės pasekmės Lietuvos ūkiui: žemės produktų kainos smarkiai krito, o pramoninės prekės neatpigo. Veiveriuose rugpjūčio 27 d. įvyko didžiausios ir daugiausiai aukų pareikalavusios riaušės. Viskas prasidėjo nuo to, kad maždaug 20 žmonių mėgino iš miestelio turgavietės išvaryti nestreikuojančius ūkininkus. Policininkams paraginus visus išsiskirstyti, prasidėjo susirėmimas: riaušininkai puolė policininkus su lazdomis, o vienas jaunas vyras, išsitraukęs revolverį, peršovė policininkui koją. Į šūvį ugnimi atsakė ir maždaug dešimt policininkų. Per susirėmimą buvo nukauti riaušininkai Juozas Gustaitis ir Stasys Veiverys, dar penki ūkininkai bei trys policininkai buvo sužeisti.

Daugiau informacijos www.kpd.lt

Paminklinis akmuo Užnemunės ūkininkų streiko dalyviams

Kauno g. 68, Veiveriai, Prienų r. sav.