Trakų rajono savivaldybė

Trakų rajonas plyti Lietuvos Pietrytinėje dalyje, netoli nuo sostinės Vilniaus, aplink Trakų miestą. Savivaldybės administracinis centras – Trakai. Teritorijos plotas – 1 208 kv. km, 47,7 proc. jos dengia miškai (576,22 kv. km), 4,9 proc. sudaro ežerai (59,19 kv. km). Trakų rajonas - vienas ežeringiausių rajonų Lietuvoje. Čia tyvuliuoja per du šimtus ežerų ir keturiolika tvenkinių. Didžiausi ežerai yra: Galvės (361 ha), Vilkokšnio (336 ha), Skaisčio (285 ha), taip pat poilsiautojų pamėgta Akmena (270 ha). Giliausia Galvės ežero vieta yra 46,7 m. Ypač ežeringa pietvakarinė rajono dalis - čia išsidėstęs Aukštadvario ežerynas. Šioje teritorijoje telkiasi per 40 vienas už kitą įdomesnių ir patrauklesnių ežerų. Pietine rajono dalimi teka Merkys, šiaurine - Neris, vakarine - Verknė, centrine - Strėva ir Bražuolė. Bendras saugomų teritorijų plotas Trakų rajone – 25 550 ha. Tai sudaro 21 proc. rajono teritorijos. Trakų rajone įsteigti Trakų istorinis nacionalinis ir Aukštadvario regioninis parkai.

Administracinį rajoną sudaro 8 seniūnijos: Aukštadvario, Grendavės, Lentvario, Onuškio, Paluknio, Rūdiškių, Senųjų Trakų, Trakų, 3 rajono miestai (Lentvaris, Trakai, Rūdiškės), 2 miesteliai (Aukštadvaris, Onuškis), trys stambesnės gyvenvietės (Grendavė, Paluknys, Senieji Trakai) ir 409 kaimai. Tai daugiatautis rajonas , kuriame gyvena apie 36 000 gyventojų, iš jų 52,9 proc. lietuviai, 33,2 proc. lenkai, 8,5 proc. rusai. Rajone taip gyvena baltarusiai, ukrainiečiai, totoriai, karaimai bei kitų tautybių atstovai.

Trakų rajonas pelnytai laikomas Lietuvos reprezentacinę vietove. Garbinga krašto istorinė praeitis ir kultūros paveldas kraštui suteikia išskirtinumo, yra svabūs pažinimuui, edukacijai. Rajono įvaizdis pirmiausia susijęs su Trakų miestu, XX a. antroje pusėje atstatyta Salos pilimi, kuri yra viena lankomiausių vietų Lietuvoje. Tai Lietuvos valstybingumo, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos klestėjimo simbolis, buvusi didžiųjų kunigaikščių rezidencija. Salos pilį, kurioje įsikūręs istorijos muziejus, lanko tūkstančiai turistų, aukščiausi šalies svečiai. Naujas postūmis plėtoti turizmą, auginti miesto patrauklumą, priimti daugiaus svečių – 2008 m. Trakams suteiktas kurortinės vietovės statusas.