Buvę teismo rūmai ir 200 vietų kalėjimas

1848 metais tuometinio Žibų kaimo žemėje buvo pastatyti apskrities teismo ir kalėjimo pastatai, kurie talpino 200 kalinių. Čia buvo kalinami už nusikaltimus iki 3 metų bausmę gavę aplinkinių kaimų gyventojai.
1909 m. teismo rūmų pastatai buvo rekonstruoti ir padidinti – pastatytas trečias aukštas ir prijungtas trečias pastatas.  Šie pastatai kalėjimo funkcijas atliko prijungus Klaipėdos kraštą prie Nepriklausomos Lietuvos ir hitlerinės okupacijos metais. Po 1944 m. juose įsikūrė stalininio rėžimo kalėjimas, buvo kalinami politiniai kaliniai. Po Stalino mirties kalėjimas buvo panaikintas.

Dabar čia įsikūrusi turizmo ir paslaugų verslo mokykla: pastatai pertvarkyti ir 1954 m. pritaikyti bei perduoti profesinei mokyklai. Buvusiuose teismo rūmuose įkurdintos mokymo klasės, o buvusiame kalėjime – bendrabutis.
Beveik šimtmetį veikusio kalėjimo karceryje 2011 m. įkurtas muziejus, pagal poreikį gali būti organizuojama edukacinė programa.

Buvę teismo rūmai ir 200 vietų kalėjimas