Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Ši bažnyčia pašventinta 2009 metų gruodžio 6-ąją. Projekto autoriai – Šiaulių vyskupijos skelbtą konkursą laimėję įmonės „Proporcija“ architektai Darius Jakubauskas ir Andrius Vernys, prieš kelerius metus projektavę Švč. Benedikto vienuolyną Palendriuose (Kelmės r.). Bažnyčios plotas — 1100 m², aukštis — 18,5 m, kryžiaus smailė — 30 metrų. Čia vienu metu gali melstis per 700 maldininkų. Monolitinės gelžbetonio sienos dengtos šviesaus akmens plokštėmis, o maldos namų viduje įrengta dešimt klijuoto medžio kolonų ir medinis skliautas. Šviesa į bažnyčią sklinda ne tik per šoninius fasado langus, bet ir per lubose įrengtus 12 švieslangių.

Puikiai įsikomponuoja moderniame bažnyčios interjere A. Rimavičiaus  sukurtos Kryžiaus kelio stotys. Visi Kryžiaus kelio stočių bareljefai daugiafigūriai.

Projekto autorių sumanymu bažnyčios pastatas primena du maldai suglaustus delnus. Bažnyčioje yra įrengta Švč. Sakramento Adoracijos koplyčia, kurioje žmonės gali melstis ištisą parą. 

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia