Kun. Ignaco Štacho kapas Senosiose (Talkšos) kapinėse

Kunigas Dievo Tarnas Ignacas Štachas – pirmasis Blaivybės apaštalas Lietuvoje (g, 1796 m. Varniuose, m. 1854-10-28 Šiauliuose). Palaidotas senosiose kapinėse Šv. Jono kalnelio šlaite. I. Štachas su bendraminčiais apie 1846 m. pradėjo registruoti parapijiečius, norinčius tapti blaivininkais ir įkūrė Blaivybės broliją. Veikla buvo vaisinga – per dešimtmetį Šiauliuose žymiai sumažėjo parduotuvių, prekiaujančiu alkoholiu. Šį I. Štacho pradėtą darbą toliau tęsė Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, 1858 m. paskelbęs savo garsųjį laišką ir pakvietęs visus į tautos išblaivinimo sąjūdį.

Kunigas Ignacas Štachas buvo ne tik iškili, bet ir žmonių pagarbos bei meilės nusipelniusi asmenybė. Nors prabėgo daugiau nei pusantro šimtmečio nuo jo apaštalavimo laikų, neišdilo jo šviesus atminimas. Kapas tvarkingai prižiūrimas, žmonės nuolat pamerkia gėlių, uždega žvakelę. Yra išlikę pasakojimai, kad prie kunigo I. Štacho kapo pasimeldus už jo sielą, žmonės susilaukdavo įvairių malonių.

2016 m. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis paskelbė apie pradedamą Dievo Tarno kunigo Ignaco Dionyzo Štacho beatifikacijos bylą. Laukdami Dievo malonių ar stebuklo, mes patys, turime keistis į gerąją pusę.

Kun. Ignaco Štacho kapas Senosiose (Talkšos) kapinėse