Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai, vad. Skausmo kalneliu

Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai, vad. Skausmo kalneliu