Skulptūra " Muzikantas Antanėlis"

Antanėlis – keistuolis Lėvens tilto muzikantas, tarpukariu savo smuiko garsais virpinęs praeivių širdis.
Šiandien – Pasvalio miesto legenda...

 Visus atėjusius ant tilto pirmiausia pasitiks smuiko melodija.

Paspaudus kairiąją muzikanto ranką pasigirsta kraštietės aktorės Olitos Dautartaitės balsu pasakojama liūdna Antanėlio gyvenimo istorija.

Stvėrus už dešinės smuikininko rankos, pasvalietis Jonas Nainys, didžėjus Jovani kviečia aplankyti istorines Pasvalio vietas.

O palietus ant skulptūros kairės kojos įtaisytą sagą, pasvalietiška tarme eiles pradeda deklamuoti iš čia kilęs žinomas poetas Vladas Braziūnas.

Antanėlis - a peculiar musician, who moved the hearts of passers-by on the Lėvuo bridge
with the sounds of his violin played during the interwar years. Today he is a legend of Pasvalys...

 The violin tune welcomes everyone who comes to the bridge.

Touching  the left hand of Antanėlis , country‘s actress  Olita Dautartaitė tells a story about him .

Standing behind the right hand of the violinist, fellow DJ Jovani ( Jonas Nainys) invites you  to visit the historic  places of Pasvalys.

And touching the button on the left leg  of  the sculpture , the well- know poet Vladas Braziūnas starts to recite verses in plain language.

 

 

Skulptūra " Muzikantas Antanėlis"

Nepriklausomybės g.2 (Senasis Pasvalio tiltas ,prie bažnyčios)
nemokama