Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia ir Karmelitų vienuolyno pastatas, statytas 1820 m.

Carinė valdžia vienuolyną uždarė, pastatas liko parapijai

Atgimimo pradžioje apleistas pastatas iš esmės restauruotas ir atiduotas parapijos bendruomenei.

Nuo 2004 m. pradžios vienuolyne įsikūrė du misionieriai – įsikūnijimo žodžio kongregacijos vienuoliai.

 

Pumpėnai the Virgin Marija Škaplierinė church and Carmelite monastery building was built in 1820.

Czar's government closed the monastery and the building was left to the church.

At the beginning of Lithuania's revival the abandoned building was restored and was given to the parish community.

Two missionaries- avatar word congregation monks, settled down in a monastery from the beginning of  2004.

 

Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai LT–39235 Pasvalio r.

Darbo laikas

Sekmadieniais: 12 val.
Šiokiadieniais: 16 val.