Pasvalio Šv. Krikštytojo bažnyčia

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia - Vytauto a. 5, prie Lėvens ir Svalios santakos .

1497m., steigiant Pasvalį , Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras suteikė lengvatų - žemės ir teisę rinkliavoms už turguose parduodamas prekes.

Pirmoji ir antroji bažnyčios buvo medinės ,viena suseno ,kita sudegė. 1779-1787 m. pastatyta stačiakampė bebokštė bažnyčia. Po šimtmečio- primūryti du bokštai.

 

Pasvalys Church of St. John the Baptizer is located in Pasvalys, Vytauto Didžiojo Square 5, at the conjunction of rivers Lėvuo and Svalia.

In 1497, the Great Duke of Lithuania Aleksandras granted to some land and the right to levy charges on the goods sold in the market.

The first church and the second church were built from wood: one of them decayed, the other one burnt down.

A rectangular church with no steeple was built in the period 1779-1787.

After a hundred years , the church acquired two steeples.

Pasvalio Šv. Krikštytojo bažnyčia

Vytauto Didžiojo a. 5, Pasvalys 39149

Darbo laikas

Sekmadieniais: 9.00, 11.00, 18.00 val.
Šeštadieniais: 8, 18.00 val. bei pagal susitarimą
Šiokiadieniais: 8, 18.00 val.