Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejus

Su turininga Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos – vienos iš seniausių šalies mokyklų, savo metus skaičiuojančios nuo 1727 m. pijorų įkurtos kolegijos, o 1915 m. spalio 1 d. tapusios pirmąja Lietuvos švietimo istorijoje lietuviška gimnazija – istorija galima susipažinti 1972 m. gruodžio 23-iąją įkurtame mokyklos istorijos muziejuje. Daugiau kaip 280 metų mokykla buvo regiono švietimo ir kultūros centras, tad per 12 tūkstančių eksponatų (dokumentų, fotonuotraukų, atsiminimų, buvusių ir esamų mokytojų bei mokinių knygų), sukauptų muziejuje, atspindi ne tik mokyklos, bet ir regiono švietimo istoriją.          Chronologine tvarka išdėstytoje ekspozicijoje, atspindinčioje mokyklos veiklą nuo jos įkūrimo iki šių dienų, eksponuojama ne visa sukaupta medžiaga. Didžioji jos dalis saugoma fonduose ir panaudojama rengiant progines ekspozicijas: minint svarbesnius įvykius, jubiliejus, prisimenant buvusius mokytojus ir mokinius.    Turtingi buvusių mokinių: diplomato Stasio Bačkio, akademikų Povilo Brazdžiūno, Raimundo Rajecko, disidento Vytauto Skuodžio, publicisto Algirdo Titaus Antanaičio, žurnalisto ir visuomenės veikėjo Petro Babicko, poetų ir lagerių kalinių Kazio Inčiūros, Jono Graičiūno, Pauliaus Drevinio, JAV lietuvių visuomenės veikėjų Petro Molio, Zenono Dučmano, Jono Urono, Floridoje gyvenusios vaikų rašytojos Vandos Tamašauskaitės-Vaitkevičienės, ilgamečio Čikagos lituanistinės mokyklos vadovo, panevėžiečių klubo pirmininko Juozo Masilionio, tremtyje (Altajuje) veikusios mažosios ,,Meno kuopos“ nelegalaus laikraštėlio ,,Tėvynės ilgesys“ redaktoriaus Aleksandro Mikutavičiaus, buvusių gimnazijos direktorių rašytojo Julijono Lindės-Dobilo, gamtininko Jurgio Elisono, Petro Būtėno ir kitų – asmeniniai fondai. Ypač daug medžiagos muziejuje yra apie 1906 m. absolventą, kalbininką, žodynininką, akademiką, gimnazijos direktorių Juozą Balčikonį, kurio vardu 1970-ųjų kovo 12 d. pavadinta mokykla. Nemažai medžiagos sukaupta apie mokinių ir mokytojų dalyvavimą kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918-1920 metais, pasipriešinimą okupantams. Neįkainojamą vertę turi mokinių užrašyti buvusių lagerių kalinių, tremtinių atsiminimai, pirmaisiais pokario metais Vakaruose spausdinti lietuviški leidiniai – knygos, žurnalai ir kt. Muziejaus eksponatais naudojasi mokslininkai, studentai, mokiniai, mokytojai. Lankytojų knygoje – asmenų ir delegacijų iš įvairių Lietuvos miestų, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Austrijos, JAV, Kanados, Brazilijos, Australijos, Pietų Afrikos respublikos ir kitų valstybių įrašai. Muziejui vadovauja buvęs gimnazijos direktorius Vytautas Baliūnas. Kviečiame aplankyti vieną didžiausių šalyje tokio profilio Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejų.

Juozo Balčikonio gimnazijos istorijos muziejus

Respublikos g.47, Panevėžys