Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia

Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia stovi Alantos miestelyje, prie kelio 119 Molėtai–Anykščiai, Virintos dešiniajame krante.

Pirmoji bažnyčia Alantoje pastatyta dar 1504 m.

Jokūbas Astikas Mstislavlio vaivada 1504 m. Alantoje pastatė gotikinę bažnyčią, kuri išstovėjo iki XX a. pradžios. Sakoma, kad bažnyčia pastatyta pagonių šventvietės vietoje, kad sukeltų gamtinį dvasios šauksmą. Ant tų pačių pamatų 1909 m. klebono D. Vainausko nurodymu pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia.

Projektavimui pasitelktas garsus architektas, švedų kilmės Karlas Eduardas Strandmanas (1867-1946). Lietuvoje jis yra suprojektavęs daugiau negu 30 šventovių (Palangos, Švėkšnos, Kelmės, Plungės, Joniškio, Tauragės ir kt). 1903 m. suprojektuota Alantos bažnyčia yra lotyniško kryžiaus plano, halinė, su pusapskrite apside, dviem fasado bokštais. Architektas mėgdavęs neogotikos varijacijas, o aluntiškė šventovė yra neoromaninė, tačiau turi ir kitiems K.E.Strandmanno darbams būdingą architektūrinį elementą - rozetę fasade.

Alantos bažnyčia baltai nutinkuota, o kitos architekto projektuotosios – raudonų plytų. Statyba rūpinosi klebonas Domininkas Vainauskis. Iki 1909 m. bažnyčia buvo baigta mūryti, tačiau užtruko vidaus darbai. Tik 1921 m. bažnyčią konsekravo vyskupas Pranciškus Karevičius. Varpai išlieti Lenkijoje, Vengruvo miestelyje veikusioje Antonio Vlodkovskio liejykloje.

Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia

BaBažnyčios g. 3, Alanta 33312