Etnografinė Prano Dzūko sodyba

Etnografinę Prano Dzūko sodybą 1970 m. įkūrė buvusio „Jaunosios Gvardijos” kolūkio pirmininkas Algirdas Savulis. Tuo laiku Lazdijų rajone plačiu mastu vyko melioracija – gyventojai iš vienkiemių ir atokesnių kaimų buvo sukeliami į kolūkines gyvenvietes. 
Pirmininkui kilo mintis palikti vieną būdingesnę šio krašto sodybą ir sukaupti joje senovinių ūkio padargų, baldų, namų apyvokos daiktų ekspozicijas, išsaugojant autentišką dzūkų buitį. Tuo tikslu nupirkta Prano Slavėno sodyba Delnicos kaime. 
Sodybą sudaro: troba, svirnas, kluonas, geras tvartas, senasis tvartas ir kalvė. Visuose pastatuose veikia ekspozicijos. Vasaros metu sodyboje vyksta etnografinės šventės. 
Prie muziejaus veikia teatras „Sodžius”, kuriam vadovauja muziejaus vadovė Marijona Pečiukonienė. 
Kiekvieną vasarą sodyboje šurmuliuoja 7 dienų etnografinė vaikų stovykla, kurios metu vaikai susipažįsta su dzūkų senaisiais amatais, kulinariniu paveldu, vaistažolėmis. Su jaunimu užsiima liaudies meistrai: drožėjai, pynėjai, bitininkai, verpėjos, audėjos, gaspadinės. Mokoma velti veltinukus, žiesti ir išdegti molio puodynėlę. Dainuojamos senovinės dainos, žaidžiami rateliai, vyksta pasakorių varžytuvės.

Kontaktai:

Delnicos km., Šeštokų sen. Lazdijų rajonas

Tel. +370 628 96805

Etnografinė Prano Dzūko sodyba