Kretingos rajono savivaldybė

Kretingos rajono savivaldybė – viena mažiausių ir įstabiausių Lietuvoje.

Kretinga – viena seniausių Lietuvos pajūrio vietovių, turinti turtingą ir savitą istoriją, kurią kūrė ir paprasti šio regiono gyventojai, ir garsios krašto bei valstybės asmenybės. Žymus karvedys Jonas Karolis Chodkevičius 1617 metais čia pastatė bažnyčią, vienuolyną, parapinę mokyklą ir įkūrė miestą, kuriam 1609 m. suteikė Magdeburgo savivaldos teisę.

Akį traukia patrauklus rajono kraštovaizdis: pietrytine dalimi teka Minija, šiaurės rytine – jos intakas Salantas, vidurine – Akmena, pasienyje su Latvija į Baltijos jūrą įteka Šventoji, telkšo Kašučių ežeras ir 30 tvenkinių, iš kurių didžiausias – Lazdininkų tvenkinys. Šiame krašte daug saugomų gamtos ir kultūros paveldo teritorijų bei objektų. Čia įsikūręs Salantų regioninis parkas, kuriame užregistruotos 165 paukščių rūšys, rasta 17 į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų rūšių. Šaltiniuotose, srauniose Minijos, Salanto upėse veisiasi žuvys, pritraukiančios nemažai žvejų mėgėjų.

Seniausią Kretingos krašto istoriją mena piliakalniai, ant kurių stovėjo XIII a. minimos kuršių pilys, sudegintos kryžiuočių. Patys įspūdingiausi ir įdomiausi istoriniam turizmui yra Kartenos, Andulių, Senosios Įpilties, Imbarės piliakalniai, kuriuose stovėjo svarbiausios kuršių pilys. Greta jų yra rastos senovės kuršių gyvenvietės, alkavietės, kapinynai, daug vertingų archeologinių radinių.

Dabar Kretingos kraštą garsina ne tik prižiūrimi ir tvarkomi kultūros paveldo objektai, bet ir gilios renginių ir švenčių tradicijos: Šv. Antano atlaidai – Kretingos miesto šventė, dvaro festivaliai.

Daugiau informacijos: www.kretingosturizmas.info