Švenčiausiosios širdies pranciškonių misionierių kongregacija

Seserys mokykloje dėsto tikybą, turinčios medicininį išsilavinimą lanko senelius, sergančiuosius neturtingose šeimose. Pagrindinis seserų tikslas – melstis už Gerosios Naujienos pasklidimą po visą pasaulį ir tiesiogiai dalyvauti evangelizacijos veikloje, aktyviai bendradarbiaujant parapijos pastoracijoje, auklėjimo misijoje, globojant apleistus vaikus ir senelius. Ši kongregacija yra daugiatautė.

Švč. Sakramento Adoracija

II-ą mėnesio sekmadienį nuo 15.00 iki 19.00 val.

Švenčiausiosios širdies pranciškonių misionierių kongregacija

Vilniaus g. 3, Kretinga