Laisvės paminklas Žiežmariuose

Iš pradžių tai buvo Nepriklausomybės dešimtmečio obeliskas, pastatytas 1928 m., bet ne visai užbaigtas. 1932 m. nuspręsta jo vietoje pastatyti naują paminklą, kuris gerokai tuo metu aplenkėjusiems Žiežmarių ir jų apylinkių gyventojams primintų Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę. 1932 m. spalio 20 d. buvo patvirtintas naujo paminklo projektas. Paminklo autorius – Adomas Jakševičius, vienas iš Kaišiadorių katedros apipavidalintojų. Netrukus paminklas buvo pastatytas ant betoninės laiptuotos pakylos. Postamentas (aukštis – 6,65 m) buvo kryžiaus skerspjūvio, viršuje laiptuotas. Ant jo stovėjo gipsinė angelo statula. Postamento priekinės pusės apačioje buvo pritvirtintos 2 skydo pavidalo plokštės – viršutinė buvo su Vyčio, apatinė – su Žiežmarių herbo reljefais. Paminklą iš šonų juosė dekoratyvinės sienelės su stulpeliais (aukštis 0,96 m) galuose. Jų vidinės plokštumos buvo papuoštos reljefiniais Vyčio kryžiais. Statybai valsčiaus savivaldybė išleido 1200 litų, dar 600 litų surinko iš aukų. XX a. 5 - 6 dešimtmečiuose paminklas buvo nugriautas.

Laisvės statula atstatyta 1991 metais ir šiek tiek skiriasi nuo ankstesnio – ant postamento nėra skydų su Vyčio ir Žiežmarių herbais bei datų.

Laisvės paminklas Žiežmariuose