Elektrėnų savivaldybė

Elektrėnų savivaldybė įkurta vykdant 1999 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4.14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr.VIII-1493. Pirmieji rinkimai į Elektrėnų savivaldybės tarybą įvyko 2000 m. kovo 19 d. Pirmuoju meru išrinktas Kęstutis Vaitukaitis. Savivaldybės centras – Elektrėnai.

Elektrėnų savivaldybei priklauso 8 seniūnijos: Elektrėnų, Vievio, Semeliškių, Kietaviškių, Kazokiškių, Gilučių, Pastrėvio, Beižionių. Savivaldybės plotas siekia beveik 51 tūkst. hektarų, gyvena apie 25 tūkst. gyventojų. Savivaldybės teritorijoje yra 2 miestai – Elektrėnai ir Vievis, 1 miestelis – Semeliškės,275 kaimai, 28 viensėdžiai.

Elektrėnai – vienas jauniausių Lietuvos miestų, išsidėstęs pusiaukelėje tarp Vilniaus ir Kauno. 1960 m. balandžio 18 d. buvo priimtas sprendimas statyti šiluminę elektrinę. Darbininkams buvo pastatyta laikinoji gyvenvietė, o 1961 m. pavasarį pradėta statyti nuolatinė gyvenvietė – dabartiniai Elektrėnai. Miestą projektavo B. Kasparavičienė ir K. Bučas.

Užtvenkus Strėvą, 1961 m. rugsėjo 12 d. pradėjo kilti upės vanduo. Anykštos, Jagudžio ir Puikino ežerai susiliejo į didžiulį tvenkinį, dabar vadinamą Elektrėnų mariomis. Elektrėnų marios užliejo Kakliniškių, Perkūnakiemio, Šarkinės, Anykštų, Raistinės, Lekavičių, Mažiklės, Petravičių, Alinkos, Rungos kaimus. Šių kaimų pavadinimai iškalti vienoje iš skulptūrų Elektrėnų skulptūrų parke. Šiandien marios užima apie 1240 ha, giliausia vieta siekia 30 metrų. Užlietiems kaimams atminti įkurtas skulptūrų parkas (tautodailininkės, medžio drožėjos V. Umbrasienės iniciatyva). Skulptūros sukurtos per tarptautinį simpoziumą. 1962 m. balandžio 19 d. gyvenvietė buvo pavadinta Elektrėnais. 1961–1962 m. gyvenamajame name atidaryta septynmetė mokykla. I–VII klasėse buvo dėstoma lietuvių kalba ir I–V – rusų kalba. Mokykloje mokėsi 137 mokiniai, dirbo 15 mokytojų. Nuo 1962–1963 m. Elektrėnų septynmetė reorganizuota į vidurinę. O 1963 m. rugsėjo 2 d. atidaryta nauja mokykla. Dabar Elektrėnuose yra šios švietimo ir ugdymo įstaigos: „Versmės“ gimnazija, „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla, Elektrėnų pradinė mokykla, Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“, Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“, Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“, Elektrėnų meno mokykla, Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla, VšĮ „Improvizija“, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras. Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje įkurtas literatūros ir meno muziejus, pagal lietuvių liaudies pasaką „Eglė žalčių karalienė“ įrengtas literatūrinis kiemelis. Šiame kiemelyje kiekvienais metais vyksta tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“, kuriame dalyvauja svečiai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio. 1976 m. Elektrėnuose įkurti ledo rūmai – tai pirmoji dirbtinio ledo čiuožykla Lietuvoje. Čia profesionalių sportininkų karjerą pradėjo žymūs Lietuvos ledo ritulininkai: Dainius Zubrus, Darius Kasparaitis. 2012 m. ledo rūmai buvo renovuoti.  

1996 m. Elektrėnuose pastatyta katalikų Švč. Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia (arch. H. Šilgalis). Pagrindiniame šventovės fasade išsiskiria originalaus architektūrinio sprendimo portalas, sudarytas iš aukštos arkos bei šešių sudvigubintų kryžių: ši kompozicija simbolizuoja septintą krikščionybės šimtmetį Lietuvoje. Interjero apsidėje įkomponuota Prisikėlusio Kristaus skulptūra (aut. S. Kuzma).