Kryžius, įamžinantis Sausio 13 d. aukas

Alytaus Kurorto parko skverelyje stovi tautos kančių įamžinimo memorialas „Nurimęs varpas“. Jis tarsi sutelkė į vieną vietą mieste išsklaidytus tautos rezistencinių kovų atminimo simbolius. Memorialas skirtas politiniams kaliniams ir tremtiniams, Dainavos apygardos partizanams, taip pat 1941 metų birželio 22-28 dienų Lietuvos kariuomenės sukilėliams pagerbti. Memorialo autoriai – skulptorius Stasys Žirgulis ir architektas Leonas Adomkus.

In the square of Alytus town garden stands a memorial called "Quiet Bell" dedicated for commemoration of nation's torment. It gathers all memory symbols of nation's resistance battles in one place. The memorial is designed to honour state prisoners and exiles, partisans of Dainava district as well as Lithuanian army rebels of June 22-28, 1941. Authors of the memorial are sculptor Stasys Žirgulis and architect Leonas Adomkus.

Kryžius, įamžinantis Sausio 13 d. aukas